Zasazení

Píše se rok 1992

Je to čas velkých změn, nadějí, ale i nejistoty.
Frčí fialový šusťákovky, koženkový bundy, plyšový lampy, videokazety, a vůbec se do Čech poprvé valí komerce.
Do znovuobnoveného Českého království žene západní vítr mraky cizinců. Hladový a vyprahlý trh přitahuje spousty obchodníčků jako můry světlo. Některé sem však táhne jen jejich zvědavost.
Podle smlouvy z roku 1991 už téměř všichni ruští našinci/zdejší vyklidili bývalé vojenské prostory. Vše probíhá hladce, zbývá už jen pár posledních.

Trocha dějepisu

Před rokem 1989 vládl Československu Národní výbor s podporou a pod dohledem rudých našinců/zdejších.
Právoplatný král Zemí Koruny české Dobromysl II. byl držen v domácím vězení na hradě Hluboká nad Vltavou. Ostatní šlechta byla též tvrdě potírána; jediní pánové, kteří dokázali útlaku alespoň částečně vzdorovat byli velkovévoda Jošt z Rožmberka a princezna Cesmína (druhorozená dcera Krále Dobromysla).
Na počátku roku 1990 převzal stařičký Dobromysl II. zpět vládu nad královstvím a vše se začalo obracet ke starým dobrým pořádkům.

Důležité události posledních dní

Velkovévoda Jošt z Rožmberka poslal králi Dobromyslovi II. nótu, v níž žádal o uznání Šumavy jakožto samosprávného celku v rámci Českého království. Tato nóta se oproti očekávání shledala s královým výsměchem, Rožmberkovu poslovi bylo řečeno, ať se vrátí domů.

Trocha zeměpisu

K Zemím Koruny české se roku 1992 počítají: Čechy, Morava, České Slezko a Horní Uhry. Uvažuje se o připojení Zakarpatska.
Další významné celky v rámci Českého království:
Praha - sídelní město českých králů
Šumava – kde žije velkovévoda Jošt z Rožmberka
Krušné hory – kde žije Plešivec, jenž je někdy nazýván králem Krušnohorcem
Tábor - za minulého režimu nejvýznamějším městem, dnes pro svou někdejší prorežimní orientaci dost ztrácí na významu
Brno - město kde kdysi býval Drak
Trnava- město šípkových keřů a růžových zahrad
Ostrava - město plné tmy, záhad a permoníků
Plzeň- město technokratů
Olomouc - kde žije Arcibiskup Vojtěch
Prešpurk- kde žije svatý Martin

Koho budou představovat hráči?

Hráči budou představovat různé našince nebo zdejší. V první vlně vyplníte krátký dotazník o vašich herních preferencích, my vás zařadíme do skupiny - a tam dostanete výběr postav, které si po společné domluvě s námi rozdělíte.

Kdo jsou našinci a zdejší?

Našinci neboli pohádky nepochází z tohoto světa. Před mnoha stovkami - možná před tisíci lety žili na světě jiném, vlastním a lepším. Na myriádách světů, na nekonečné zemi. Byla to země nehostinná i přívětivá, posetá malinkatými královstvími i gigantickými říšemi, plná činů nesmírné krutosti a fascinující odvahy. Plná divotvorných kouzel.
A tak to bylo od nepaměti až do doby, kdy je z jejich domova vyhnal nepřítel. Kdy se to přesně stalo, si již nikdo nepamatuje.
Většina z nich se sice narodila na novém světě, ale vzpomínku na domov si ve svých srdcích nesou všichni.
Když přišli sem na Zemi, byli vyhnanci, kteří o sobě nesměli nic prozradit.
Za posledních pět set let se toho však mnoho nezměnilo. Žijí v podzemních organizacích, jež jsou nejvíce podobny mafii a své pravé tváře, pokud nevypadají jako lidé, skrývají pod rouškou kouzel. Ti, kteří si to nemohou dovolit, žijí v oborách.
Za našince jsou považováni například: Český Honza, Zlatovláska nebo Červená Karkulka.
Za Zdejší jsou všeobecně pokládány jak různé lokálně omezené legendární postavy (oživlé sochy, duchové, někdy i strašidla), tak jednotlivé osobnosti, (někdy s vazbou na historii), nebo dokonce i celé rody.
Za zdejší jsou pokládáni například Rožmberkové nebo Mydlář.
Našinci a zdejší žijí v pospolitosti prakticky od dob, kdy našinci přišli z jiného světa.
A tak se stává, že u některých postav se dá jen stěží určit, jestli se jedná našince nebo zdejší. Nebojte se, není to pro hru nijak zásadní.

Další základní pojmy:

Obory: Jak již bylo nastíněno, jsou to místa, kde žijí našinci nelidského vzezření. Do obor občas jezdívá panstvo (=ten kdo je zrovna u moci) na lov. Není však čeho se bát, ti rozumní jsou zákonem chráneni. Nehody se ale stávají.
Národní výbor – orgán výkonné moci v socialistickém Československu.
Jejími vrcholnými představiteli byli v posledních dvaceti letech soudruzi: Nácíček, Bajaja, Pandrhola a soudružky: Horákyně a Hanýžka.
Krytí - kouzlo, které dává nositeli lidský vzhled. Velmi drahá záležitost. Od převratu se vedou nekonečné diskuze o tom, kdo všechno jej může vydávat. Už by to chtělo konečně nějaký ošetřující zákon.
Chytráčci - lidi, kteří ví o existenci našinců/zdejších. Většina z nich proto, že pro ně pracuje.
Šeďáci/nuďáci - obyčejní lidé, kteří nic netuší.
Blázni - představují velké nebezpečí pro našince/zdejší. Našinec/zdejší, který se dostane moc blízko skutečného blázna, může snadno propadnout do jeho světa, ze kterého už se nikdy nemusí opravdu vrátit.
Metrouni - něco, co žije v metru a nemilosrdně likviduje našince i zdejší. Nevšímají si vůbec chytráčků, ti je ale zase nikdy nedokázali najít. Našinci i zdejší proto jezdí tramvají.Nahoru

vytvořil Obora team ©2012 | larp.obora (zavináč) seznam.cz